Kancelaria

symbol

Poznaj nas bliżej

Kancelarię Radców Prawnych prowadzę od 13 czerwca 1996 roku.

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aplikację radcowską ukończyłam w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu – nr wpisu na listę radców prawnych: Pz-1383.

Świadczę usługi doradztwa prawnego dla Klientów indywidualnych jak i dla podmiotów gospodarczych. W działalności kieruję się przede wszystkim zasadą, iż każdy Klient Kancelarii winien otrzymać usługę najwyższej jakości. Taką jakość mogę zapewnić dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas wieloletniej praktyki oraz profesjonalizmowi wynikającemu z wysokich standardów stosowanych w mojej pracy.

Zatrudnieni w Kancelarii prawnicy na bieżąco monitorują orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego. Pozwala to oferować Państwu profesjonalną usługę.

Kontakt
Janina Nowaczyk

Oferta

symbol
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom moich dotychczasowych Klientów świadczę pełen zakres usług doradztwa prawnego związanego z działalnością gospodarczą, zarówno w ramach czynności sądowych jak i pozasądowych.

Zakres świadczonych usług:
 • prawo cywilne, w tym prawo ubezpieczeń majątkowych i osobowych,
 • prawo spółek handlowych (w tym czynności związane z KRS),
 • prawo pracy,
 • prawo własności przemysłowej i zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
 • prawo budowlane,
 • prawo podatkowe,
 • prawo administracyjne,
 • pomoc w mediacji.
Prowadzę stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych w następujących branżach:
 1. produkcji i sprzedaży artykułów spożywczych,
 2. produkcji i sprzedaży artykułów chemicznych i kosmetycznych,
 3. produkcji i sprzedaży wyrobów tytoniowych i cygar,
 4. produkcji i sprzedaży okien i drzwi z PCV i aluminium,
 5. produkcji i sprzedaży rolet zewnętrznych i stolarki aluminiowej,
 6. produkcji i sprzedaży kart okolicznościowych, papeterii.

Obsługuję podmioty gospodarcze zajmujące się sprzedażą:
 1. napojów i piwa,
 2. wyrobów odzieżowych,
 3. wyrobów farmaceutycznych,
a także świadczeniem usług w zakresie transportu oraz ochrony mienia i osób.

Oferta

symbol
Świadczę także usługi dla grupy firm specjalizujących się w projektowaniu, doradztwie, produkcji i realizacji instalacji technologicznych, maszyn i urządzeń, a także automatyki przemysłowej. Świadczę pomoc prawną w oparciu o zawarte umowy w pełnym zakresie doradztwa prawnego i reprezentowania danego podmiotu przed Sądami wszystkich instancji, urzędami, instytucjami i władzami RP.

Pełen zakres usług to prowadzenie bieżących spraw podmiotu gospodarczego w kontekście:
 • funkcjonowania firmy na rynku produkcyjnym i handlowym w zakresie jej przedmiotu działania,
 • monitorowania zmian przepisów w zakresie przedmiotu działania danej firmy,
 • przygotowywania działań firmy wynikających z obowiązkowych postanowień KSH, ustawy o KRS, ordynacji podatkowej, etc.,
 • rozwiązywania wszelkich bieżących problemów z zakresu prawa pracy i innych pokrewnych dziedzin,
 • przygotowywania i opiniowania umów handlowych i innych umów związanych z przedmiotem działania firmy,
 • reprezentowania firmy w sprawach sądowych,
 • kierowania spraw do postępowania egzekucyjnego.
Kancelaria ma duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych zarówno na terenie Polski jak i innych krajów, między innymi: Wielkiej Brytanii, Norwegii, Szwecji, Szkocji i Belgii.

Prowadzeniem postępowań egzekucyjnych i bieżącym kontaktem z komornikami i pracownikami kancelarii komorniczych kieruje sekcja egzekucyjna.

Mogę zagwarantować, iż poza niezbędną wiedzą merytoryczną i praktyczną w płaszczyźnie dotyczącej świadczenia usług doradztwa prawnego, podchodzę do współpracy z każdym Klientem w sposób indywidualny, celem zapewnienia optymalnego przepływu informacji. Takie rozwiązanie realizowane jest za pośrednictwem nie tylko środków łączności, ale głównie dzięki osobistym kontaktom w czasie regularnych spotkań z Klientami. Uważam bowiem, iż oprócz rzetelnej porady prawnej, to osobisty kontakt z Klientem stanowi źródło zaufania niezbędnego w świadczeniu usług tego rodzaju. Odwiedzając moją Kancelarię, mogą Państwo liczyć na zrozumienie, profesjonalne wsparcie oraz elastyczne podejście. Cechuje mnie także przejrzystość zasad współpracy.

Oferta

symbol
Jednocześnie przedstawiane przeze mnie opinie i rozwiązania prawne przygotowywane są w odniesieniu do specyfiki działalności danego Klienta i mają na celu zmaksymalizowanie korzyści i zminimalizowanie kosztów danej sprawy.

Nadto świadczę osobiście pomoc prawną non profit Stowarzyszeniom, między innymi Chorągwi Wielkopolskiej Związku Harcerstwa Polskiego i lokalnym Stowarzyszeniom Kulturalnym.

Świadczę pomoc prawną osobom fizycznym w zakresie prawa spadkowego, prawa rodzinnego, występowania przed organami ZUS lub w reprezentowaniu osób fizycznych przed sądami w postępowaniach odwoławczych od decyzji ZUS, prowadzenia spraw związanych z podziałem majątku wspólnego, zniesienia współwłasności oraz uzgadniania treści przedwojennych ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.
Kancelaria podejmuje się realizowania wytężonej pracy związanej z własnością nieruchomości, dla których księgi wieczyste wykazują różnego rodzaju obciążenia, niezgodności obszaru, numeracji działek, sprostowaniem błędów w imionach i nazwiskach z okresu sprzed 1918 roku i po 1918 roku.

Podejmuję się także przeprowadzania postępowań likwidacyjnych spółek prawa handlowego.

W przeszłości doradzałam podmiotom gospodarczym zajmującym się produkcją i sprzedażą wielkopolskich wyrobów meblarskich oraz specjalizujących się świadczeniem usług w zakresie znakowania dróg i autostrad, budowy punktów ważenia samochodów oraz budowy dróg w ramach realizacji zamówień publicznych.

Linki

symbol

Potrzebujesz pomocy?

Zgłoś się do nas. W naszej działalności kierujemy się przede wszystkim zasadą, iż każdy klient naszej kancelarii winien otrzymać usługę najwyższej jakości.

Kontakt

symbol

Kancelaria Radców Prawnych
Janina Nowaczyk

Adres: ul. Botaniczna 10, 60-586 Poznań
Tel./fax: (61) 848 30 18
Tel. kom. kancelaria: 660 692 915
Tel. kom. Janina Nowaczyk: 604 594 200

Formularz kontaktowy


Ochrona danych osobowych


W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane po 25 maja 2018 roku.

Administratorem Państwa danych osobowych pozostanie Kancelaria Radców Prawnych Janina Nowaczyk z siedzibą w Poznaniu (60-586) przy ul. Botanicznej 10 (dalej jako „Firma”).

Firma będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia, bądź wykonywaniem już zawartej umowy na produkt lub usługi oferowana przez Firmę. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny w celu przygotowania wstępnej oferty, prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego, oraz obsługi zapytań skierowanych przy użyciu formularza kontaktowego.

Pozyskane od Państwa dane osobowe będą mogły być w ramach ich przetwarzania udostępnione innym niż Firma uprawnionym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Firmy np. Biuro Księgowe, usługi IT, doradcom i innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa.

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Firmę opierać się będzie na zasadzie dobrowolności. Odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań np. wysłania oferty, itp..

W przypadku i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych będą mieli Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych osobowych.

W przypadku udostępnienia przez Państwa Firmie danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób prosimy o poinformowanie tych osób:

- o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych Firmie,
- o tym, że Firma jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe,
- o tym, że są Państwo źródłem, od którego Firma pozyskała ich dane.